My kind of town

dsc_3277dsc_3285img_3602dsc_3267dsc_3361dsc_3368dsc_3275

When you live in New York everywhere is different. Chicago is more quiet, smaller and it really makes me realize why New York is called the city that never sleeps.
But coming to Chicago calms the soul. Whenever I arrive to a new city I get an instant feeling of its energy and spirit. From the moment I arrived I took a liking to Chicago. People are more quiet here, but again, it is probably one of the side effects of living in New York City, everywhere else it is more quiet and people don´t yell as much.
It has a vibrant city feeling without it feeling too overwhelming. People are sweet and genuine and whatever your taste I´m sure you can find what is to your liking in Chicago.

Når du bor i New York virker alt annet helt annerledes. Chicago er mer stille, mindre og det får meg virkelig til å forstå hvorfor New York kalles byen som aldri sover.
Men det å komme til Chicago roer virkelig sjelen. Når jeg ankommer en ny by jeg få en umiddelbar følelse av dens energi og sjel. Fra det øyeblikket jeg ankom Chicago følte jeg umiddelbart at det er en by jeg lett kan like. Folk er mer stille her, men igjen, det er sannsynligvis en av bivirkningene av å bo i New York City, alt annet virker mer stille og folk skriker og skråler ikke riktig så mye hehe.
Chicago har en vibrerende by-følelse uten at det føles for overveldende. Folk er koselige og genuine og uansett hva du er på utkikk etter er jeg sikker på at du kan finne det i Chicago.

img_3569dsc_3266dsc_3273dsc_3268dsc_3274dsc_3378dsc_3384

The spirit of Chicago feels nice and reflective. No wonder the Obama´s have their hearts left behind in this city.
Chicago is also not too pricey. Sipping on a cup of ginger fruit tea was little under 3 bucks and my breakfast at Meli Cafe was quiet affordable considering I took half the food with me home on a very full stomach.

Byen Chicago føles bra og reflekterende. Ikke rart at Obamas har lagt igjen sine hjerter i denne byen. Chicago er heller ikke så vanvittig dyrt. En varm kopp ingefær-fruktte var litt under 3 dollar og min frokost på Meli Cafe var mer enn rimelig ettersom jeg tok halvparten av maten med meg hjem på en veldig full mage.

dsc_3299dsc_3297dsc_3276dsc_3269dsc_3265dsc_3348dsc_3386

I spent my time wandering the streets here. Nice and down to earth bars are never hard to find although I found a few that really hit home due to exquisite cocktails and amazing rooftop views.

Jeg brukte mye av tiden på å vandre gatelangs. Ellers var koselige brune barer aldri langt vekke selv om jeg fant noen fine cokctail-barer med utsøkte cocktailer og fantastisk utsikt på taket.
dsc_3394dsc_3405dsc_3310
Chicago has a range of cute little cafes that I can truly appreciate. I found one of a kind cafes around the city that offered good coffee and delicious cookies. My sweet tooth was satisfied when indulging into every bakery goods, delicious chocolate cookie muffin patisserie.

Chicago har en rekke søte små kafeer som jeg falt hodestups for. Jeg fant mange herlige kafeer rundt i byen som tilbyr god kaffe og deilige kaker. Søtsuget ble tilfredsstilt av søte bakervarer og deilig sjokolademuffins.
img_3593img_3592dsc_3291

I found it easy to get around in Chicago due to a good transportation system. I never went far though and kept within a certain radius of the city. Had I had a bit more time I would have definitely loved to explore different corners of this city as I am sure it has a lot more to offer than the little I got to see. And the little I did get to see I enjoyed to the full.

Det var forholdsvis enkelt å komme seg rundt i Chicago grunnet et godt transportsystem. Jeg gikk uansett aldri langt og holdt meg innenfor en viss radius av byen. Hadde jeg hatt litt mer tid hadde jeg definitivt brukt den på å utforske forskjellige deler av denne byen ettersom jeg er sikker på at den har mye mer å tilby enn det lille jeg fikk se. Og det lille jeg så nøt jeg maks.
dsc_3339dsc_3340dsc_3342img_3603dsc_3263img_3583img_3539

My trip to Chicago was a bit too quick and short so I guess I see no other option than to return to the “Windy City”. See you soon Chicago, it was a true pleasure!

Turen min til Chicago var over litt for kjapt så jeg ser ingen annen utvei enn å komme tilbake snart til vindens by. Sees snart Chicago, gleden var virkelig på min side!

Countdown to Christmas

We are already well into December and although I am not feeling so festive at the moment for some reason I can´t help but to smile like a child and let myself be carried away by all the decorations and lights around the city. The big Christmas tree by Rockefeller Center and the decorations along 5th Avenue get a lot of attention. It is on my list for tomorrow to check it out. However, the South Seaport in Financial District is such a delight to visit these days (or nights) as well. I mean….Look at this tree! AH! Bliss!

Jammen er vi ikke kommet oss til desember allerede, og selv om julestemningen ikke er på topp for min del klarer jeg ikke la være å smile som et lite barn og drømme meg helt vekk av all julepynten og alle julelysene rundt omkring i denne byen. Det store juletreet ved Rockefeller Center og all julepynten ved 5th Avenue er det som får det meste av oppmerksomheten for tiden. Det er allerede på listen over ting å se. Men det må sies at South Seaport i Financial District er en fryd for øyet disse dager (eller kvelder). Jeg mener, sjekk det fine juletreet da! Bliss! 

fullsizeoutput_a7dfullsizeoutput_a7ffullsizeoutput_a8ffullsizeoutput_a81fullsizeoutput_a90fullsizeoutput_a93fullsizeoutput_a94fullsizeoutput_a95fullsizeoutput_a9c

The rest of this little area is also getting its Christmas on! It doesn’t´t really get any rosier than this.

Resten av denne lille kroken av byen er også ferdig pyntet til jul. Jeg tror ikke det blir koseligere enn dette altså. fullsizeoutput_a96fullsizeoutput_a97fullsizeoutput_a99fullsizeoutput_a9afullsizeoutput_a8cfullsizeoutput_a87

Happy December, may it be a merry month!

Ha en fin desember måned, håper den blir herlig!

The Wall

In the aftermath of the US elections 2016 a lot of feelings have surfaced. Many have celebrated the victory of Donald Trump while others have gotten the election blues because Hillary Clinton did not win or because Donal Trump did. A clear division of the US population has been made visible, which to some extend scares me. It scares me that xenophobia, homophobia, islamophobia, racism and more have won the voters over. It also scares me to see a country so divided after an election.

I kjølvannet av den amerikanske valget 2016 har mange følelser dukket opp. Mange har feiret valgseieren til Donald Trump og andre har falt i depresjon enten fordi Hillary Clinton ikke vant eller fordi Donald Trump faktisk gjorde det. Et klart skille av den amerikanske befolkningen har blitt synliggjort og det skremmer meg litt. Det skremmer meg at fremmedfrykt , homofobi , islamofobi, rasisme og mer har vunnet velgerne over. Det skremmer meg også å se et land så splittet etter et valgresultat.
img_3623img_3624img_3626
Luckily I´ve also seen a lot of messages about love and unity and about coming together as a nation. The other day I was on the subway,  Union Square Subway Station to be exact, and there it was. The Wall. Not the kind of Wall Mr. Trump would like to build between USA and Mexico. No, this was a wall of love, unity and understanding. A wall to tear down other walls that divide people. People had covered a whole wall with post-its. They had complete freedom to write whatever they wanted and a few political statements were inevitable. But most of the notes were so beautifully put together and spoke of loving your next, about tolerance and about unity.

Heldigvis har jeg også sett mange meldinger om kjærlighet og samhold og om å komme sammen som en nasjon. I går var jeg på t-banen, Union Square t-banestasjon for å være nøyaktig, og der var den. Muren. Ikke en slik en mur  Mr. Trump ønsker å bygge mellom USA og Mexico. Nei, dette var en mur av kjærlighet, samhold og forståelse. En vegg til å rive ned andre veggene som deler folk. Her hadde man dekket en hel vegg med post-it-lapper. Folk hadde full frihet til å skrive hva de ville.  Politiske uttalelser var ikke til å unngå men de fleste av lappene var så vakkert skrevet og oppfordret til nestekjærlighet, toleranse og samhold.
img_3627img_3628img_3629img_3630img_3631img_3632img_3633
This isn´t the only thing I´ve seen after Trump´s election victory. Shortly after he was elected President people appeared with safety pins on their jackets and shirts to demonstrate that they are a safe place and an ally.

Dette er ikke det eneste jeg har sett etter valgseieren til Trump . Kort tid etter at han ble valgt til president dukket folk opp med sikkerhetsnåler på jakker og skjorter for å vise at de er et trygt sted og en alliert.
img_3634img_3635img_3636img_3637img_3638
You can say a lot about New York but this city and its people sure never cease to surprise or impress or warm a little heart on an ordinary weekday.

Du kan si mye om New York, men denne byen og de som bor her slutter aldri å overraske eller imponere eller varme et lite hjerte på en ordinær ukedag.

Pride

 

dsc_2423Two weekends ago I went to see the Pride Parade taking place in Manhattan. 5th Avenue was filled with rainbow colours, people with extravagant costumes, dancing people, hashtags and slogans supporting the LGBT community and music, happiness and pride. The Pride Parade celebrates the pride and the rights of the LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) community, a group that experiences discrimination, lack of rights, harassment and ,sadly in many places, criminalisation and persecution. The Pride Parade gives the LGBT community a chance to show the world that they are proud of who they are and that they are not afraid to live out their true self. Some people went all the way and spared no detail and I absolutely loved it. Others kept a low profile, and that is also ok.

For to uker siden var jeg og så Pride Paraden på Manhattan. 5th Avenue var fylt med alle regnbuens farger, folk med ekstravagante kostymer, dansende mennesker, hashtagger og logoer som støtter LHBT samfunnet og musikk, glede og stolthet. The Pride Parade feirer LHBT samfunnet (lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner), en gruppe som opplever diskriminering, manglende rettigheter, trakassering og, dessverre i mange steder, kriminalisering og forfølgelse. The Pride Parade gir LHBT samfunnet en mulighet til å vise verden at de er stolte av hvem de er og at de ikke er redd de er til å leve ut sine sanne jeg. Enkelte tok det helt ut og sparte ikke på kruttet og det var helt fantastisk. Andre holdt en lav profil, og det er også ok.dsc_2400dsc_2448dsc_2413dsc_2396dsc_2412dsc_2418dsc_2430dsc_2402

It was truly touching to see so many countries and nationalities represented during the Pride Parade. It is also a strong reminder of the fact that the LGBT community has no borders and that being lesbian, gay, bisexual or transgender is not something that is limited to one ethnic group, one area, one country or one nationality. It is universal. Sadly, what is still universal is the lack of rights and protection this community needs and that is why we still need Pride.

Det var virkelig rørende å se så mange land og nasjonaliteter representert i Pride Paraden. Det var også en sterk påminnelse om at LHBT samfunnet har ingen grenser, og det å være lesbisk, homofil, bifil eller transkjønnet ikke er begrenset til en etnisk gruppe, et område, et land eller en nasjonalitet. Det er en universell gruppe. Dessverre , det som også er universelt er fortsatt mangelen på rettigheter og beskyttelse dette fellesskapet trenger og det er derfor vi fortsatt trenger Pride.dsc_2449dsc_2419dsc_2439dsc_2415

The Parade happened shortly after the Orlando shootings and made the Pride all the more important to celebrate. We need to love more and hate less. We need to accept one another and love each other. This is ever so true in a world that is becoming increasingly hatefull, xenophobic and close-minded. We need to start accepting people, we need to reach out and open up to those in need and we need to start acknowledging once and for all that we all deserve the same rights and same treatment no matter the sexual identity, religion, colour of skin or ethnicity.

Pride skjedde kort tid etter skytingen i Orlando, noe som gjorde Pride desto viktigere å feire. Vi trenger å elske mer og hate mindre. Vi må akseptere hverandre og elske hverandre for den vi er. Dette er aldri så sant i en verden som stadig blir mer hatefull , fremmedfiendtlig og trangsynt. Vi må begynne å akseptere alle mennesker, vi må nå ut og åpne opp til de trengende, og vi må begynne å innse en gang for alle at vi alle fortjener de samme rettigheter og samme behandling uansett seksuell identitet, religion, hudfarge eller etnisitet.dsc_2442dsc_2444dsc_2432dsc_2422dsc_2407

Pride left me touched and I started to reflect on what Pride is really about. LGBT should not be afraid or ashamed of who they are. They should not have to be discriminated and lowered for who they love. Love is love, and everyone should be free to love who they love. Looking at the timeline of the NYC Pride homepage I realize that the LGBT community has reached many milestones over the last few decades. However, the Orlando shootings showed us that there is much to fight for still. Let´s hope next year Pride has more to be proud of! And I hope it gets even better and more colorful than this year.

Jeg forlot Pride rørt og jeg begynte å reflektere over hva Pride egentlig dreier seg om. LHBT samfunnet burde ikke være redd eller skamme seg over hvem de er. De burde slippe å bli diskriminert og uglesett for hvem de elsker. Kjærlighet er kjærlighet, og alle bør være fri til å elske den de elsker. Når jeg kikker på tidslinjen på NYC Pride hjemmeside innser jeg at LHBT samfunnet har nådd mange milepæler i løpet av de siste tiårene. Men Orlando skytingen viste oss at det er fortsatt mye igjen å kjempe for. La oss håpe at neste års Pride har enda mer å være stolt av! Og jeg håper det blir enda bedre og mer fargerik enn i år.

dsc_2405

This years Pride featured Jazz Jennings as Grand Marshall, check out this awesome transgender teen here:

Home?

103ab2d560327caa7aac5ec61f3e2b1a

I am not a huge fan of these so-called inspirational quotes. The thought of having 1000 things at home telling me what to do; to seize the day, to do what I love and love what I do or that I should live every day like its my last slightly horrifies me. I mean, I´ve got a student loan to pay back and rent to pay. Living every day like it´s my last just doesn´t fit with reality.

However, there are a few inspo quotes that really hit home with me and this is one of them:

“You will never be completely at home again, because part of your heart always will be elsewhere. That is the price you pay for the richness of loving and knowing people in more than one place.”

The quote is by Miriam Adeney, an academic with a background in anthropology and intercultural learning and with a few fieldwork assignments to several countries on her resume. She knows in other words what she’s talking about. When setting out to live among others in a different culture it is inevitable to get involved in the small and big things that make you somehow tangled farther and farther into another culture, for better or worse. And it becomes a part of you and your identity. If you are born and raised in one place you build a strong identity that grows from these surroundings and all that you have grown up with feels near and dear. It feels like your own. Now, once you move elsewhere  and spend a period in different places this will also build on your identity.

I have moved a bit around in my life and even though my identity is linked to the country where I was born and raised and to my national passport and despite me having the ability to withstand freezing temperatures (or  actually I don´t, but I know what clothes I should put on to do so) there are also a number of other places and people that have shaped me. People and places that I’ve become very, very fond of. And I will never feel completely whole again as part of me was left behind when I moved on to a new place. I believe that it was maybe left at the border, waiting for me to return. It feels a bit like having a few places in this world where I feel at home. They know me there and I know them. I recognize the smell, I know about the unwritten rules, I’ve walked down these streets so many times and usually things are exactly as they were when I left them. Therefore, it has also been hard to move around. I left behind what ultimately became MY places, MY cities, MY countries, MY land. And to tell you the truth, sometimes it actually  hurts so badly. If there is one thing I can testify to it is that not only boys will leave you empty and with a deep and painful heartache. These places that you call home, to leave them is a bit like leaving my great loves. Suddenly I will not be able to see them anymore, to smell or feel them. Yep, definitely a heartbreak.

Often I think of places I’ve lived as humans or as persons. New York, for example. It took me a while to really get to know the essence, the soul of this city. New York is not just Times Square and 5th Avenue. It is so much more. New York’s skyscrapers disappearing into the sky and you feel so small but yet so protected. New York’s beautiful women from the upper class with scruffy tramps side by side. New York is facades that have not been refurbished since the 90’s and it is just wonderfully charming. You´ll find miles and miles of brown townhouses where afro girls with deep brown eyes and red-haired freckled boys play side by side. New York is the city in which you go and dance to electronica on a Tuesday night, you drink juicy and expensive margaritas on one of the city’s glamorous roof terraces of Manhattan, where you grab a beer with friends in a scruffy bar in the Lower East Side and going to a reggae concert just off Atlantic Avenue in the weekend. This city is so unique, so varied and so amazing and it hurts in my little heart at the sheer thought of leaving the city. It’s like leaving a beloved behind. People say to me “but you can always come back later” but they don´t know what they are talking about. It’s like growing apart from your friend knowing you´ll never get back to the wonderful friendship you once had. You’re both well ahead in life but nothing links your lives together like they once did.

I really love being able to move around and fall in love with a new place and to feel like a globetrotter and a nomad. A world citizen; I’m not from Norway, I am from the world. It feels great to be able to stay somewhere and feel like you are belonging and you build a home there. I know I am able to move to a new place and I know it will be ok. But once you’ve opened your eyes and you have experienced so many wonderful things you must also pay the price for being curious, get out and let the world embrace you. You can never come back completely whole because you left a part somewhere in the world that was yours for a moment. Yes, that is the price you pay.

If you’ve lived in a different place you know what I’m talking about. And you know exactly what Miriam Adenya talks about.

————————————————————————

Når det kommer til såkalte inspirational quotes er jeg ikke så stor fan. Jeg grøsser litt av tanken på å ha 1000 ting i huset som skal fortelle meg hva jeg skal gjøre; at jeg skal gripe dagen, at jeg skal gjøre hva jeg elsker og elske hva jeg gjør eller at jeg skal leve hver dag som det er din siste. Altså, jeg har et studielån og en husleie å betale. Om jeg hadde levd hver dag som den siste hadde jeg ikke hatt mye å gå på etter hvert.
Men det er et par sitat som virkelig treffer rett i hjertet hos meg og dette er et av dem:

“Du vil aldri føle deg helt hjemme igjen, fordi en del av ditt hjerte vil alltid være et annet sted. Det er prisen du betaler for rikdommen som finnes i å elske og kjenne mennesker fra mer enn et sted.”

Sitatet er fra Miriam Adeny, en akademiker med bakgrunn i antropologi og interkulturell læring og feltarbeid til en rekke land. Hun vet med andre ord hva hun snakker om. Når man reiser ut for å leve blant andre i ulike kulturer er det uungåelig å bli involvert i de små og store tingene som gjør at du på en eller annen måte vikler deg lenger og lenger inn i en annen kultur, på godt og vondt. Og det blir en del av deg og din identitet. Er man født og oppvokst på et sted ligger identiteten din så tett forankret i deg og alt som du har vokst opp med føles nært og kjært. Det føles som ditt. Det man ofte ikke tenker over er at om man flytter andre steder og tilbringer en periode andre steder bidrar det til å bygge opp under identiteten din.

Jeg har selv flyttet en del i mitt liv og selv om min identitet henger sammen med landet jeg er født og oppvokst i, hvilket pass jeg har og det faktum at jeg tåler noen minusgrader (eller jeg gjør jo egentlig ikke det kaldblodig som jeg er, men jeg vet hva jeg bør kle på meg) er det også en rekke andre steder og mennesker som har formet meg. Mennesker og steder som jeg har blitt veldig, veldig glad i. Og en del av meg vil jeg aldri kunne få tilbake helt fullstendig ettersom det ble igjen da jeg dro videre til neste sted. Jeg tror kanskje det ble igjen på grensen og venter på at jeg skal returnere. Det er litt som om jeg har et par steder nå i denne verden som jeg føler meg litt hjemme. De kjenner meg der og jeg kjenner dem. Jeg kjenner igjen lukten, jeg vet om de uskrevne reglene, jeg har gått så mange ganger opp de samme gatene og som regel er ting akkurat slik de var da jeg forlot dem. Derfor har det også vært hardt å flytte rundt. Jeg forlot jo det som til slutt ble  MINE steder, MINE byer, MINE land. Og av og til gjør det faktisk så forderdelig vondt. Er det en ting jeg kan erkjenne er det at det er ikke bare av gutter man sitter igjen med hjertesorg, dyp og vondt hjertesorg. Disse stedene som du former til et hjem, å forlate dem er litt som å forlate store kjærligheter. Du skal ikke kunne få se dem mer, lukte, se føle. Jepp, kjærlighetssorg.

Ofte tenker jeg på stedene som jeg har bodd i som mennesker. New York for eksempel. Det tok sin tid å virkelig bli kjent med essensen, sjelen av denne byen. New York er ikke bare Times Square og 5th Avenue. Den er så mye mye mer. New York er skyskrapere som forsvinner i himmelen og du føler deg så liten men så beskyttet. New York er overklassens vakreste kvinner og rufsete uteliggere side om side. New York er byfasader som ikke er blitt pusset opp siden 90 tallet og det er ikke annet enn fantastisk sjarmerende. Det er milevis med brune townhouse der jenter  med afro og dype brune øyne og rødhårete fregnete gutter leker side om side. Der man går og danser til elecrtica en tirsdagskveld, skåler i freshe og dyre margaritas på en av byens glamorøse takterasser på Manhattan, man tar en øl med venner i en rufsete bar i Lower East Side og man stikker på reggaenight i helgen like ved Atlantic Avenue. Denne byen er så unik, så variert og så fantastisk og det gjør meg rett og slett vondt i hjertet bare ved tanken på å forlate byen. Det blir som å forlate en elskede. Folk sier til meg “men du kan jo alltid dra tilbake”, men da vet de ikke hva de snakker om. Det er som å gli fra venninnen sin og du vet at dere aldri får tilbake det fantastiske dere hadde. Dere er vel inn i livet begge to men nå glir de ikke inn i hverandre slik de engang gjorde.

Jeg elsker virkelig å kunne dra ut og bli forelsket i et nytt sted og føle meg som en globetrotter og en nomade. En verdensborger. Jeg er ikke fra Norge, jeg er fra verden. Det føles fantastisk å kunne bo et sted og tilhøre og bygge seg et mentalt hjem. Jeg kan egentlig flytte mange steder nå og jeg vet det vil gå bra. Men når man først har åpnet øynene og fått oppleve så mange fantastiske ting må man også betale prisen for å være nysgerrig, dra ut og la verden favne deg. Du kan aldri komme tilbake helt fullstendig fordi du etterlot deg en del et sted i verden som var din for et øyeblikk. Ja, det er en pris man betaler for det fantastiske man får. Og det er ikke første gang. 

Om du noen gang har bodd ute så vet du hva jeg snakker om. Og du vet akkurat hva Miriam Adeny snakker om. 

 

New York Spring Fling

Spring has arrived to New York after a long and cold winter and it feels amazing. Magnolias blossom everywhere and the city offers so many sunny moments to sit down and enjoy a cup of coffee with a friend. Total bliss!

Våren har kommet til New York etter en lang og kald vinter og det føles helt fantastisk. Magnolia blomstrer overalt og denne byen byr på solrike øyeblikk der man kan sitte seg ned og nyte en kopp kaffe med en venn. Herlig!

dsc_1864dsc_1870dsc_1866dsc_1869

I took a walk around West Village this weekend and my heart was happy.

Denne helgen spaserte jeg rundt i West Village og mitt lille hjerte var lykkelig. dsc_1872dsc_1873dsc_1890dsc_1874dsc_1888dsc_1876dsc_1877dsc_1884dsc_1893dsc_1894dsc_1881dsc_1882dsc_1886dsc_1878dsc_1889

So much looking forward to these beautiful spring evenings in this beautiful city.

Jeg gleder meg så utrolig til disse herlige vårkveldene i denne herlige byen.

San Jose

dsc_0069As I was in Costa Rica and had some time to spare I made room in my schedule to pass by the capital city. Although not nearly as beautiful as Havana, as high up as La Paz, as urban and seducing as Buenos Aires or as intimate and special as Santiago de Chile I gotta say that something got me charmed. The houses at both end of the spectrum; modern, renovated and stylish to old, historical and rustic, the people minding their own business, the hidden bohemian shops and cafes or the modern and fashionable shopping avenues, I quite liked it.dsc_0082dsc_0042dsc_0101dsc_0046

As I was walking through the city parallel with the sun reaching higher and higher on the sky I discovered that the city has a sort of beauty to it. People in San Jose are as friendly as they are by the coastal towns, and I felt at ease sitting on cute little corner cafees and drink the juices of proper Central American coffee beans while watching the life pass by in a busy city.dsc_0066dsc_0061dsc_01232dsc_0034dsc_0057dsc_0056

You can almost feel the sensation of living in a natural and coastal country. The city is there, but it seems like everyone is dying to get out and hit the beach or the jungle. Meanwhile they are taking a break at the shops, cafees, bars and theatres around.dsc_0047dsc_0103dsc_0110dsc_0117dsc_0114dsc_0126dsc_0043dsc_0054dsc_0050dsc_0056dsc_0034dsc_0040dsc_0078

San Jose is worth your time, spend a day here and be positively surprised. In all honesty, however, my heart belongs to the Costa Rican shores. dsc_0019dsc_0379

 

Surfing in Costa Rica

dsc_2041My reason for picking Costa Rica was not by coincidence, it was by choice. I had heard about this country years ago and the feedback from friends who had visited was that it was absolutely stunning. Beautiful nature, beautiful people and just pura vida. Another thing that caught my attention was the great surfing possibilities the country can offer and then I was convinced. Not only would I be able to really relax and embrace nature and wild life at its best but also practise one of my favourite sports which is surfing.

Grunnen til at jeg valgte å reise til Costa Rica var ikke tilfeldig, det var et bevisst valg. Jeg hadde hørt om dette lille landet mange år siden, og tilbakemeldingene fra venner som hadde besøkt Costa Rica var at det var helt fantastisk. Vakker natur, vakre mennesker og bare Pura Vida. En annen ting som fanget min oppmerksomhet var de bra surfing-muligheterne landet kan tilby, og det var det som skulle til for at jeg ble overbevist. Ikke bare ville jeg være i stand til å virkelig slappe av og omfavne natur og dyreliv på sitt beste, men også praktisere en av mine favoritt-sporter surfing. dsc_1992dsc_2071dsc_2068dsc_2058dsc_2042dsc_2033dsc_0123

Costa Rica has a wide range of surfing schools along both coast lines and a search through Tripadvisor should be able to narrow down the search to find what you are looking for. I am by far any 19 year old on my gap year but I wasn´t travelling with family either. And with Lanzas de Fuego Surf Lodge I found not only reasonably priced accommodation but also some pretty experienced surfers who could offer me exactly what I was looking for. My instructor had not only the knowledge about waves and the wind, the best spots to surf and the surfing technique itself but also some good tips on surfer do´s and dont´s and surfing culture, which will be increasingly important if you want to be a part of the surfing community in the world. For example, never steal someone´s wave if it wasn´t your turn to begin with.

Costa Rica har et bredt spekter av surfing-skoler langs begge kystlinjene og et søk gjennom Tripadvisor bør være tilstrekkelig for å finne det du leter etter. Jeg er langtfra noen 19 år gammel tenåring på min første backpackingtur, men jeg var ikke der med familie heller. Med Lanzas de Fuego Surf Lodge fant jeg ikke bare rimelig overnatting, men også noen ganske erfarne surfere som kunne tilby meg akkurat det jeg var ute etter. Min surfing-instruktør hadde ikke bare kunnskap om bølger og vind, de beste stedene å surfe og surfingteknikken i seg selv, men også noen gode tips om surferens do’s og dont’s og surfekultur, noe som er viktig om man vil være en del av surfersamfunnet i verden.  For eksempel skal du aldri stjele en god bølge dersom det var noen andre som surfet på den først. dsc_1960dsc_2021dsc_2014dsc_2008dsc_2020

In dry season (December to throughout April) weather is very comfortable with warm and sunny days perfect for vacation. Waves, however, are not the best if you are an experienced surfer. For those needing some more practise and testing the waters before graduating to big girl waves would, however, be more comfortable during this time of the year. This is when I went and it could not have been a better match.
The greener and rainier season is from May throughout November and are the months that are most suited for experienced surfers.

Gjennom “sommeren” (desember gjennom hele april) er været veldig behagelig med varme og solfylte dager som passer perfekt for en ferie. Bølgene er ikke de beste hvis du er en erfaren surfer. For de som derimot trenger litt mer trening og vil teste ut småbølgene før man gradvis går over til store bølger vil denne tiden av året passe bra. Jeg dro i denne perioden og det kunne ikke vært en bedre match.
En grønnere og mer regnfull årstid finner man fra mai og ut hele november og disse er de månedene som er mest egnet for erfarne surfere.dsc_2026dsc_0122dsc_0137

There are a zillion surf schools that will suit your travel needs. If you are looking for relax+yoga+surf you will be able to find that. You can also find photography+surf or Spanish classes+surf. Maybe you want to go exploring in the jungle or you would like to focus on meditation and well-being. Or maybe you want to party with your girl squad you came with. I found all of those things while doing my search so you are very likely to find whatever you want out of your holiday in this country.

Det finnes en hel haug med surfe-skoler som passer dine behov. Hvis du er ute etter å slappe av + yoga + surf vil du kunne finne det. Du kan også finne fotografering+surfe eller spanskundervisning+surf. Kanskje ønsker du å gå på oppdagelsesferd i jungelen eller du ønsker å fokusere på meditasjon og velvære. Eller kanskje du vil feste med jentegjengen du kom med. Jeg søkte endel på Tripadvisor og fant en rekke ulike alternativer så det er derfor svært sannsynlig at du finner det du vil ha ut av ferien i dette landet.dsc_1976dsc_0130dsc_1964
Still in doubt? Then there is also the alternative of finding a great spot on the beautiful beaches while spotting some awesome surfers and then join them afterwards for some cold delicious ceviche and an icecold Imperial (local beer). I promise it´ll be worth it.

Fortsatt i tvil? Da kan du gå for det mer avslappede alternativet som er å finne et bra sted langs de vakre strendene mens du sjekker ut noen flinke surfere og deretter joiner de etterpå for en kald og deilig skål med ceviche og en iskald Imperial (lokal øl). Jeg lover at det er verdt det.dsc_1966

Pavones

 

dsc_0406Pavones is a little village on the Pacific coast of Costa Rica and Panama is right around the corner. I am so happy I got to discover this beautiful place. You get the best of the rainforest and the ocean and if you seek company you´ll always find people eager to chat. But you can also chose to spend some time alone wandering the endless beaches.
I got on a tiny little airplane in San Jose and made my way to Golfito where a driver was waiting for me to take me to Pavones. It took about an hour which gave room for lots of conversation with the Costa Rican driver who told me stories of his three children who were now all grown up, about Costa Rica and the rainforest and the food of the area.

Pavones er en liten landsby på Stillehavskysten i Costa Rica og Panama ligger rett rundt hjørnet. Jeg er så glad jeg fikk til å oppdage denne vakre plassen. Du får det beste av regnskogen og stillehavet, og hvis du er pratesyk finner du alltid folk å slå av en prat med . Men du kan også velge litt alenetid vandrende langs de endeløse strendene.
Jeg steg ombord på en bittelite fly i San Jose og tok turen ned til Golfito der en sjåfør ventet på meg for å bringe meg videre til Pavones. Det tok omtrent en time å komme seg dit og turen ble brukt til å prate med den lokale sjåføren som fortalte meg historier om hans tre voksne barn, om Costa Rica og regnskogen og det costaricanske kjøkken.
dsc_0052dsc_0055dsc_0072dsc_0089dsc_0083

I arrived well after sunset and completely exhausted after a long travel all the way from New York and woke up the next day to lovely sounds from the rainforest. What a feeling to sit in the main cabin with where I stayed and watching from the open terrace the night switch to day.

Jeg ankom like etter solnedgang helt utmattet etter en lang reise hele veien fra New York og våknet neste dag til herlige lyder fra regnskogen. For en følelse å sitte i hovedhytta med der jeg bodde og se fra den åpne terrassen natten som forvandles til dag.
dsc_0203dsc_1878dsc_18962dsc_0187

In Pavones I spent my days walking around, meeting fellow travellers over delicious and cool fruit smoothies, taking photos of the landscape and the animals, surfing baby waves and eventually the bigger and more challenging ones (that wears you out, I can tell you that).

I Pavones tilbrakte jeg dagene med å vandre rundt, møte andre reisende over deilige og friske frukt-smoothies, ta bilder av både landskap og dyr, surfe på baby-bølger og til slutt litt større og mer utfordrende bølger (som sliter deg helt ut, det kan jeg love deg).

dsc_1945dsc_1921dsc_1840dsc_0237

It is absolute heaven on earth and I am eager to go back to Costa Rica soon and explore more of that amazing country.

Det er absolutt himmel på jord, og jeg drømmer om å dra tilbake til Costa Rica snart og utforske mer av dette fantastiske landet.
dsc_02272dsc_0395dsc_1905dsc_0032

 

Costa Rica

dsc_0376Yes, the rumours are true, everything you have heard is true. Costa Rica is just as wonderful as people say it is. Whether you are into surfing, fishing diving or you prefer yoga and meditation, you want to go somewhere romantic with your love or want to get lost in the jungle, whatever the preference Costa Rica probably has something to offer you.

Ja, ryktene er sanne, alt du har hørt er sant. Costa Rica er virkelig så vakkert som alle vil ha det til. Om du er en surfeentusiast, glad i fisking eller foretrekker yoga og meditering, om du drømmer om en romantisk ferie med kjæresten eller bare vil utforske jungelen så har Costa Rica noe å tilby alle og enhver. 
dsc_0235dsc_0362

The country is located in Central America with a coastline on both sides and with a lot of amazing nature within. People are extremely friendly and you are guaranteed to find that deserted beach you have been looking for your entire life. At least I did. Not a soul in sight. Not! One!

Costa Rica ligger godt plassert i hjertet av sentralamerika med kystlinje på begge sider og fantastisk natur imellom. Folk her er utrolig hyggelige og her vil du garantert finne den øde stranden du har lett etter hele livet ditt. Det gjorde i alle fall jeg. Ikke et menneske å se på milevis. Ikke EN ENESTE EN!
dsc_0105dsc_0385dsc_1907

 

Palm trees are everywhere and the whole landscape looks like an ad for a tropical dream vacation. Ah Costa Rica, missing you already.

Det er palmer overalt her og ser i grunnen ut som noe som er tatt rett ut av en eksklusiv reise-katalog. Costa Rica altså, savner det allerede. 

dsc_0089

5 reasons to visit Costa Rica

5 grunner til å besøke Costa Rica

 1. Costa Rica has an immense beauty that shows in its nature, especially its beaches. Whether you pick the Caribbean or Atlantic side you will not be disappointed. Sandy beaches reach as far as the eye can spot and the sunsets are almost too perfect. If you are a keen surfer you´ll be more than satisfied with the waves here that will please newbies as well as experienced surfers.

  Costa Rica er et fantastisk vakkert land, noe man ser i naturen og ikke minst alle de herlige strendene. Uansett om du velger Atlanterhavskysten eller den Karibiske kysten vil du garantert ikke bli skuffet. Her finner man sandstrender som rekker så langt øyet kan se og solnedgangene er nesten for perfekte. Om du er glad i å surfe vil nok bølgene her fornøye deg uansett nivå. dsc_1964
 2. The rainforest in Costa Rica thrives in biodiversity and to visit it is an experience in colours, smells and sounds. It is an adventure to be here to learn and get a deeper understanding of the lungs of the world and a greater respect for life on this planet and why we need to protect and take care of it.

  Regnskogen i Costa Rica bokstavlig talt blomstrer av biologisk mangfold og å besøke naturparkene her er en fantastisk opplevelse for alle sanser. Her får man virkelig en ypperlig mulighet til å lære en del og få en dypere forståelse for verdens lunger og en større respekt for livet på jorden og hvorfor vi må ta vare på og verne om det. dsc_0072
 3. People are extremely friendly, respectful and hospitable here and “Pura Visa” (Pure Life) is a way of life. They will greet you and help you out and will not shy away from a nice conversation.

  Folk er ekstremt hyggelige, viser respekt og er utrolig gjestfrie her og “Pura Vida” (det gode liv) er en livsstil. De vil hilse på deg, hjelpe deg med hva enn du måtte trenge og gjerne slå av en prat.  
  dsc_1868
 4. You get to spot so many beautiful and exotic animals here, and even in their natural habitat. Imagine having an ice cold beer on your terrace after having surfed all day and you suddenly spot some monkeys playing in the trees. Or the colourful Toucan sitting on on a branch nearby. Or an Iguana on the path down to the beach. Costa Rica can offer a rich nature life and you will be pleased to hear that the country is in the lead in terms of protection of animal species and their natural surrounding.

  Her vil du få muligheten til å observere mange vakre og eksotiske dyr og det i deres naturlige habitat. Forestill deg at du tar deg en iskald øl på terrassen etter å ha surfet hele dagen, og plutselig får du øye på noen aper som leker i trærne. Eller en fargerik Tucan som sitter på en gren i nærheten. Eller en Iguana du møter på på vei ned til stranden. Costa Rica kan by på et rikt dyreliv, og enda bedre er det at landet er i ledelsen når det gjelder vern av dyrearter og deres naturlige omgivelser.dsc_17992
 5. Costa Rica can offer something for everyone and prices are quite reasonable for food, accommodation, drinks and domestic transport.

  Costa Rica har noe å tilby for alle og prisene holder seg relativt lave for både mat, drikke, overnatting og transport rundt om i landet!
  dsc_0379

Costa Rica, PURA VIDA!!dsc_0192